Del 11 al 19 de MAIG Girona viu la 64a edició del TEMPS de FLORS!

Activitat frenètica amb muntatges arreu de la ciutat…exposició de flors, monuments, patis i jardins!

si voleu veure alguna de les nostres creacions comenceu per visitar la seu del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials a la Ctra Barcelona nº 33, 1er (davant estació RENFE), la terrassa és espectacular i Flow Creacions hem fet el muntatge…

FELIÇ TEMPS DE FLORS!

Del 11 al 19 de MAYO Girona vive la 64a edición del TEMPS de FLORS!

Actividad frenética con montajes en toda la ciudad…exposición de flores, monumentos, patios y jardines!

si queréis ver alguna de nuestras creaciones podéis empezar por visitar la sede del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Giorna en  la Ctra Barcelona nº 33, 1er (delante estación RENFE), la terraza es espectacular y Flow Creacions hemos hecho el montaje…

FELIZ TEMPS DE FLORS!